Běžky v noci aneb s čelovkou do stopy

Pojem noční lyžování není v lyžařském sportu nijak výjimečný. Je, nebo lépe psáno byl, však téměř výhradně spojen s jeho sjezdařskou podobou, kde ho nabízí prakticky každý rozsáhlejší areál.